Kurs Super intensywny

Zapraszamy na unikalny kurs języka angielskiego przeznaczony

dla tych, którzy w krótkim czasie chcą ugruntować i rozwinąć

umiejętność posługiwania się językiem angielskim.


Będzie to kurs SUPER INTENSYWNY, trwający TYLKO jeden rok!!

Kurs będzie się odbywał na dwóch poziomach nauczania:
elementarnym oraz średniozaawansowanym.

Kwalifikacja do odpowiedniego poziomu będzie zależała od wyniku
testu napisanego w trakcie rekrutacji.

Zajęcia będą się odbywały trzy razy w tygodniu po dziewięćdziesiąt minut (3×90 minut). Taki nowatorski i jednocześnie specjalnie przygotowany system pracy zagwarantuje znaczącą poprawę wszystkich umiejętności językowych. Lekcje prowadzone w tak intensywnym systemie są odpowiednikiem nawet trzech lat kursu
w systemie tradycyjnym.

Poszczególne lekcje w interesujący i logiczny sposób pozwolą przejść przez wszystkie zawiłości gramatyki, słownictwa, pisania, czytania
i słuchania.

Objaśnimy zagadnienia gramatyczne dotyczące czasów teraźniejszych, przyszłych i przeszłych. W przystępny sposób przedstawimy tematy takie jak: strona bierna, mowa zależna czy zdania warunkowe. Pomożeny zbudować bogatą bazę slownikową, dzięki której będzie można opowiedzieć o sobie, swoich zainteresowaniach a także otaczającym świecie.
Nauczymy, jak należy napisać wartościowy tekst, zwracając uwagę na wszystkie jego aspekty, takie jak: spójność, poprawność językową
i dobór środków językowych. Pokażemy metody, które ułatwią rozwiązywanie zadań związanych z czytaniem
i słuchaniem.

Naszym uczniom zapewnimy specjalnie dopasowany system multimedialnego wspomagania internetowego, którego celem jest zwiększenie efektywności kursu.

Serdecznie zapraszamy na jedyny tego rodzaju kurs w Gliwicach!


Informacje i zapisy: tel. 32 725 57 49, 664 058 634,

e-mail: kontakt@bumerang.com.pl


Składanie zgłoszeń i testy kwalifikacyjne: 2-13 września,

godz.  15.00-18.00,

SP 12, ul. Kopernika 63

Miejsce kursu: ul. Syriusza 30, ul. Sobieskiego 14,

ul. M. Strzody 4

Odpłatność: 8 rat po 260 zł = 2080 zł

Rozpoczęcie zajęć: 22.09.2014 (poniedziałek)

 

informacje – kurs super intensywny