Start

Informacje na rok szkolny
2020 / 2021

 

Szanowni Państwo!

SJO “Bumerang” od dnia 16 marca 2020 kontynuuje naukę języka angielskiego w trybie on-line na wszystkich poziomach.

Dziękujemy lektorom za pełną zaangażowania pracę w nowych warunkach oraz rodzicom za współpracę w realizacji tego przedsięwzięcia.

Wszystkim uczniom życzymy, aby nie opuszczał ich dotychczasowy zapał i motywacja do wytrwałej nauki.

“Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration”
Thomas Edison

 

Szkoła Języków Obcych “Bumerang” istnieje od roku 2000 i jest wpisaną

do rejestru placówką kształcenia ustawicznego.

Witamy w nowym roku szkolnym i zapraszamy na kursy.

Zapisy:

Informacje:  664 058 634, e-mail: kontakt@bumerang.com.pl

Warunkiem zapisania dziecka na kurs jest złożenie zgłoszenia według terminów podanych poniżej.

Osoby kontynuujące naukę:

- potwierdzenie uczestnictwa do 04.09.2020

- składanie zgłoszeń do 11.09.2020

Nowi uczniowie:

- składanie zgłoszeń i testy kwalifikacyjne  do 11.09.2020.


Harmonogram dyżurów w szkołach znajduje się w zakładce /Zapisy/.

Dokumenty do pobrania.

Informacje na rok szkolny 2020-2021 oraz odpłatność 

Zgłoszenie na kurs 2020-2021

Obowiązek informacyjny

 

Plan lekcji:

17.09.2020 (czwartek) po godz. 17.00

- w zakładce /Plan zajęć/

- rodzice zostaną powiadomieni sms-em o numerze grupy oraz szkole

w której odbędą się zajęcia

Zajęcia lekcyjne:

– rozpoczęcie – od 21.09.2020 (poniedziałek)

- przerwa świąteczna – od 19.12.2020 do 31.12.2020

- ferie zimowe oraz inne przerwy w nauce – wg. harmonogramu

  w woj. śląskim

- dodatkowe wolne dni – 04.06.2021

- zakończenie – 14.06.2021 do 18.06.2021

Grupy:

do 13 osób, poziom zaawansowania wyznaczany jest przez:

- test kwalifikacyjny – nowi uczniowie

- wyniki egzaminów śródrocznych – uczniowie kontynuujący naukę.

Miejsce kursu:

- dla uczniów szkół podst.:   SP 1 (ul. Kozielska), SP 5 (ul. Żwirki i Wigury),

 SP 9 (ul. Sobieskiego), SP 12 (os. Kopernika),

 SP 39 (os. Obrońców Pokoju), SP 41 (os. Sikornik),

- dla uczniów szkół średnich i dorosłych:    SP 9 (ul. Sobieskiego),

SP 12 (ul. Kopernika)

Kursy specjalistyczne:

- przygotowanie do FCE, CAE – dwuletnie kursy i egzaminy próbne