Cennik

Odpłatność za rok szkolny
2021 / 2022

9 – 13 osób:

klasa I – III: 3 razy w tygodniu 45 minut, (min 96 lekcji 45 min),  8 wpłat po 190 zł = 1520 zł,

 

klasa III – VIII do poziomu elementary:   2 razy w tygodniu 60 minut, (min 64 lekcje 60 min),

8 wpłat po 190 zł = 1520 zł,

 

od poziomu pre-intermediate:   2 razy w tygodniu 90 minut, (min 128 lekcji 45 min),
8 wpłat po 240 zł = 1920 zł

 

przygotowanie do FCE, CAE:    2 razy w tygodniu 90 minut,(min 128 lekcji 45 min),
8 wpłat po 240 zł = 1920 zł,

Zniżka rodzinna: 25% dla każdego kolejnego członka rodziny
(odejmowane od kwoty niższej).

 

Wpłaty: od 17.09.2021 do 20.04.2022

 

„Bumerang” Skurczyński Janusz ,Gliwice ul. Zawiszy Czarnego 20/5

ING Bank Śląski nr konta: 96 1050 1298 1000 0092 0540 6953

Tytuł przekazu: nazwisko i imię ucznia oraz miejsce kursu ( opłata za rodzeństwo może być dokonywana na jednym przelewie).

Harmonogram wpłat:

rata I od 17.09.2021
do 24.09.2021
rata II do 20.10.2021
rata III do 20.11.2021
rata IV do 20.12.2021
rata V do 20.01.2022
rata VI do 20.02.2022
rata VII do 20.03.2022
rata VIII do 20.04.2022