Cennik

Odpłatność za rok szkolny
2019 / 2020

9 – 13 osób:

klasa 0 (tylko ZSP nr 2, os. Kopernika): 3 razy w tygodniu 45 minut, (min 96 lekcji 45 min),

8 wpłat po 170 zł = 1360 zł,

klasa I – III: 3 razy w tygodniu 45 minut, (min 96 lekcji 45 min),  8 wpłat po 170 zł = 1360 zł,

 

klasa III – VIII do poziomu elementary: 2 razy w tygodniu 60 minut, (min 64 lekcje 60 min),

8 wpłat po 170 zł = 1360 zł,

 

od poziomu pre-intermediate: 2 razy w tygodniu 90 minut, (min 128 lekcji 45 min),
8 wpłat po 205 zł = 1640 zł

 

przygotowanie do FCE, CAE: 2 razy w tygodniu 90 minut,(min 128 lekcji 45 min),
8 wpłat po 205 zł = 1640 zł,

Zniżka rodzinna: 25% dla każdego kolejnego członka rodziny
(odejmowane od kwoty wyższej).

 

Wpłaty: od 18.09.2019 do 20.04.2020

 

„Bumerang” Skurczyński Janusz ,Gliwice ul. Zawiszy Czarnego 20/5

ING Bank Śląski nr konta: 96 1050 1298 1000 0092 0540 6953

Tytuł przekazu: nazwisko i imię ucznia oraz miejsce kursu ( opłata za rodzeństwo może być dokonywana na jednym przelewie).

Harmonogram wpłat:

rata I od 18.09.2019
do 26.09.2019
rata II do 20.10.2019
rata III do 20.11.2019
rata IV do 20.12.2019
rata V do 20.01.2020
rata VI do 20.02.2020
rata VII do 20.03.2020
rata VIII do 20.04.2020