Cennik

Odpłatność za rok szkolny
2018 / 2019

9 – 13 osób:

klasa I – III: 3 razy w tygodniu 45 minut, (min 96 lekcji 45 min),  8 wpłat po 165 zł = 1320 zł,

klasa III – VI: 2 razy w tygodniu 60 minut, (min 64 lekcje 60 min), 8 wpłat po 165 zł = 1320 zł,

klasy VI powyżej
poziomu Elementary: 2 razy w tygodniu 90 minut, (min 128 lekcji 45 min),
8 wpłat po 195 zł = 1560 zł
klasy VII, VII, gimnazjum,
szkoły średnie, dorośli: 2 razy w tygodniu 90 minut, (min 128 lekcji 45 min),
8 wpłat po 195 zł = 1560 zł,

przygotowanie do FCE, CAE: 2 razy w tygodniu 90 minut,(min 128 lekcji 45 min),
8 wpłat po 195 zł = 1560 zł,

poniżej 9 osób:

cena wyższa o 15% od ceny podstawowej.


Zniżka rodzinna: 25% dla każdego kolejnego członka rodziny
(odejmowane od kwoty wyższej).

 

Wpłaty: od 19.09.2018 do 20.04.2019

 

„Bumerang” Skurczyński Janusz ,Gliwice ul. Zawiszy Czarnego 20/5

ING Bank Śląski nr konta: 96 1050 1298 1000 0092 0540 6953

Tytuł przekazu: nazwisko i imię ucznia oraz miejsce kursu ( opłata za rodzeństwo może być dokonywana na jednym przelewie).

Harmonogram wpłat:

rata I od 19.09.2018
do 26.09.2018
rata II do 20.10.2018
rata III do 20.11.2018
rata IV do 20.12.2018
rata V do 20.01.2019
rata VI do 20.02.2019
rata VII do 20.03.2019
rata VIII do 20.04.2019