Start

Informacje na rok szkolny
2015 / 2016

 

Szkoła Języków Obcych “Bumerang” istnieje od roku 2000 i jest wpisaną

do rejestru placówką kształcenia ustawicznego.

Witamy w nowym roku szkolnym i zapraszamy na kursy.

Zapisy:

Zapisy i informacje:  664 058 634, e-mail: kontakt@bumerang.com.pl

Osoby kontunuujące nauke:

- potwierdzenie uczestnictwa do 04.09.2015

- składanie zgłoszeń do 22.09.2015

Nowi uczniowie:

- składanie zgłoszeń i testy kwalifikacyjne  do 14.09.2015.


Harmonogram dyżurów w szkołach znajduje się w zakładce /Zapisy/.


Plan lekcji:

17.09.2015 (czwartek) po godz. 17.00

- w zakładce /Plan zajęć/

- prośbę o podanie planu można wysłać na kontakt@bumerang.com.pl
(w tytule proszę wpisać “plan + nazwisko i imię ucznia oraz szkoła”).

Zajęcia lekcyjne:

– rozpoczęcie – 21.09.2015 (poniedziałek)

- przerwa świąteczna – od 21.12.2015 do 31.12.2015

- ferie zimowe oraz inne przerwy w nauce – wg. harmonogramu

w woj. Śląskim

- wolne dni – 02.05.2016 oraz 27.05.2016 (piątek po Bożym Ciele)

- zakończenie – 15.06.2016 do 18.06.2016

Grupy:

do 13 osób, poziom zaawansowania wyznaczany jest przez:

- test kwalifikacyjny – nowi uczniowie

- wyniki egzaminów śródrocznych – uczniowie kontynuujący naukę.

Miejsce kursu:

- uczniowie szkół podst.: SP 1, SP 5, SP 7, SP 9, SP 12, SP 20, SP 23,

SP 28, SP 39, SP 41, SP 30 (Zabrze)

- gimnazjaliści: możliwość kontynuacji nauki w dotychczasowych

grupach, lub w SP 12 (ul. Kopernika), SP 28 (ul. M. Strzody),

SP 9 (ul. Sobieskiego)

- uczniowie szkół średnich i dorośli: SP 9 (ul. Sobieskiego), SP 12 (ul. Kopernika)

Kursy specjalistyczne:

- przygotowanie do FCE, CAE – dwuletnie kursy i egzaminy próbne